Starta om kroppen

Kroppen anpassar sig!


Har du råkat ut för något som gjort dig fysiskt inaktiv under en längre period? Är du en av dem som drabbades hårt av Covid-19? Känns det som om kroppen har "loggat ut" och inte svarar på den träning du försöker dig på? Eller känns det som om "vanlig" träning är på tok för tung?


Din kropp anpassar sig efter vad den utsätts för. Det innebär att när du anstränger dina muskler så blir de starkare, och när du är inaktiv minskar styrkan i dem. Det kan gå så långt att vissa muskler behöver hjälp för att "vakna till" efter att inte ha använts på länge. 

Starta om kroppen

Lugnt, fokuserat, specifikt


När vi jobbar med din kropp enligt OptimumMetoden adresserar vi varsamt just de muskler som behöver vakna och komma igång - dina posturala muskelkedjor - och ser till att skapa en väl fungerande grund att bygga vidare på.


Övningarna vi använder oss av är lugna, fokuserade och specifika, och syftar till att programmera ditt nervsystem till att använda rätt muskler vid rätt tillfälle.

Var sak har sin tid


När du ska komma igång efter långvarig inaktivitet är det viktigt att börja i rätt ände - med kärnan i din kropp, dvs de muskelkedjor som har som huvuduppgift att hålla dig upprätt. Hoppar du över det steget finns risken att andra, ytligare muskler behöver sköta den uppgiften, vilket de inte är designade för. Det leder då ofta till spänningar och snedställningar med smärtor som följd.