Hitta balansen

Livet lämnar spår


Genom livet utsätts vår kropp för många olika saker - skador, ensidiga aktiviteter, sjukdomar osv. Detta lämnar spår, ofta i form av snedheter och oliksidigheter. Och när ena halvan av kroppen fungerar annorlunda än den andra uppstår en obalans, vilket kan leda till problem.

Hitta balansen

Fokus: liksidighet


Obalans i kroppen beror ofta på att den ena sidans hållningsmuskulatur - dess posturala muskulatur - fungerar sämre än den andra sidans.


När vi jobbar enligt OptimumMetoden läggs mycket vikt vid att hitta liksidigheten, både avseende rörlighet och aktivering. Omfattande funktionstester avslöjar tydligt var vi ska lägga fokus, och dina hemmaträningsprogram uppdateras kontinuerligt så att du hela tiden gör rätt saker på rätt sätt.

Lite snett är också rätt?


Att vara starkare i ena halvan av kroppen, att vara rörligare åt ena hållet, att lättare hålla balansen på ena benet än på andra - ja, det är något som många känner igen och har accepterat och vant sig vid.


Hos vissa innebär det dock att vardagen börjar påverkas, att det blir svårt att göra det man vill, kanske börjar det t o m göra ont. Det finns då en klar vinst att göra något åt det.

Copyright @ All Rights Reserved