Vad behöver du?

När kroppen känns "fel"


Om din hållningsmuskulatur - dina posturala muskler - inte gör sitt jobb kan det visa sig på flera olika sätt.


Efter långvarig inaktivitet kan man uppleva att man saknar stabilitet överlag, är man sned i kroppen kan man få spänningar som leder till smärta, snedställning i lederna kan leda till felbelastningar med efterföljande förslitningsskador.


En obalanserad kropp tappar lätt i funktion och gamla trauman som kroppen varit med om kan fortsätta att ställa till det även efter att en skada läkt.

Vad behöver du?

Hjälp att hitta rätt


Vad vill du ha hjälp med? Via menyn här ovanför - under Vad behöver du? kan du hitta mer information om de följder som en icke optimalt fungerande posturalmuskulatur kan leda till. Där finns också information för dig som är intresserad av Personlig Träning utomhus.


Information om hur du går tillväga för att bli kund hittar du under menyvalet Info, bokning och priser.


Via samma meny, under menyvalet Konsultation/Inledande samtal, kan du läsa om hur du kan samla mer information innan du bestämmer dig, och vill du veta mer om OptimumMetoden så finns där ett menyval även för det.