Vad behöver du?

När kroppen känns "fel"


Om din hållningsmuskulatur - dina posturala muskler - inte gör sitt jobb kan det visa sig på flera olika sätt.


Efter långvarig inaktivitet kan man uppleva att man saknar stabilitet överlag, är man sned i kroppen kan man få spänningar som leder till smärta, snedställning i lederna kan leda till felbelastningar med efterföljande förslitningsskador.


En obalanserad kropp tappar lätt i funktion och gamla trauman som kroppen varit med om kan fortsätta att ställa till det även efter att en skada läkt.

Vad behöver du?

Hjälp att hitta rätt


Vad vill du ha hjälp med? Via menyn här ovanför - under Vad behöver du? kan du hitta mer information om de följder som en icke optimalt fungerande posturalmuskulatur kan leda till.


Vill du veta mer om Postural träning så finns ett menyval även för det, du kan också läsa vad en Konsultation innebär. OBS! Fram till årsskiftet är konsultationen kostnadsfri! 


Information om hur du går tillväga för att bli kund hittar du under menyvalet Info, avtal och priser.

Copyright @ All Rights Reserved