Sekretess

Fotografering


För att få de bästa förutsättningarna för ett bra resultat behöver jag fotografera dig, dels i början av processen, dels under processens gång. 

Sekretess

Anteckningar/ Dokumentation


Förutom foton behöver jag veta en hel del om dig, din kropp och din historik beträffande skador, besvär, smärtor osv. 

 

Jag behöver dessutom dokumentera vad vi gör när vi ses samt information som framkommer under resans gång, exempelvis din kropps reaktioner, upplevda funktionsförändringar osv.

Säkerhet


Jag kommer att spara ner alla bilder och övriga uppgifter på en hårddisk som skyddas med lösenord. Denna kommer endast jag att ha tillgång till.

Genom att du köper klipp godkänner du ovanstående.

Copyright @ All Rights Reserved