Mer om OptimumMetoden

Mer om OptimumMetoden

Varför?

  

Musklerna i vår kropp har olika uppgifter - en del ska utföra rörelse, andra ska stabilisera. Vi har också en mängd muskler som kallas för posturala muskler. De har som uppgift att hålla kroppen upprätt och de är aktiva dygnet runt.


Det händer att de posturala musklerna inte längre förmår arbetar optimalt, orsaken kan vara en skada, sjukdom, inaktivitet, långvarig snedbelastning osv. Kroppen har då lärt sig att lösa problemet genom att koppla in andra muskler, och nervsystemet har sedan vant sig vid det.


Ofta är det de stabiliserande musklerna, som normalt ska kopplas in när vi behöver lite extra stabilitet (exempelvis då vi står på ett ben eller lyfter något tungt), som får jobba lite extra. Eftersom de inte är gjorda för att hålla en statisk spänning under en längre tid så blir de lätt överansträngda och spända, vilket ofta leder till snedställningar, stelhet och smärta.

Vad är det?

  

Postural träning enligt OptimumMetoden innebär att vi jobbar för att skapa muskulär balans genom att ”programmera om” nervsystemet, så att det börjar aktivera rätt muskler igen. Parallellt med detta släpper vi på spänningarna som uppstått i de muskler som fått arbeta extra och därmed är hårt belastade.


Även en gammal skada eller ett trauma kan leda till en ökad spänning, både generellt och i anslutning till själva skadan. Genom speciella tekniker kan vi då hjälpa kroppen att släppa den neurologiska kopplingen till skadan/traumat.


Målet är att kroppens muskler ska kunna ägna sig åt den uppgift som de är skapade att utföra, vilket i sin tur leder till en mer balanserad och smärtfri kropp med ökad funktion.

Hur går det till?

   

När jag arbetar utgår jag först och främst från den information du gett mig, både beträffande de besvär du upplever och det din kropp varit med om tidigare i livet.


Genom att titta ordentligt på dig och notera eventuella snedställningar, obalanser och rotationer, skapar jag mig sedan en uppfattning om vad orsaken till dina besvär eller obehag kan vara. Omsorgsfulla funktionstester leder därefter till att jag kan avfärda eller stärka mina teorier.


Beroende på din kropps behov gör jag sedan upp en handlingsplan. Den kan omfatta både personliga besök hos mig - som innefattar både manuella tekniker och träning - och träningsprogram för dig att utföra på egen hand. Väljer du att ses endast via Zoom så utgår naturligtvis en del av de manuella teknikerna, men både hållningsanalys, funktionstester och träning ingår oavsett.


Allteftersom processen fortgår, och din kropp blir mer och mer balanserad, anpassar vi övningarna - allt för att varsamt utmana din kropp ytterligare och därmed driva din utvecking framåt.

Copyright @ All Rights Reserved