Sekretess

OptimumMetoden innebär att jag arbetar med manuella tekniker och olika typer av övningar för att hjälpa din kropp att hitta en stabil grund och strukturell balans, vilket i sin tur kan öka din rörlighet och minska smärtor.

För att få de bästa förutsättningarna för ett bra resultat behöver jag fotografera dig, dels i början av processen, dels under processens gång. 

Sekretess

Förutom foton behöver jag veta en hel del om dig, din kropp och din historik, t ex beträffande besvär, smärtor osv. 

 

Jag behöver dessutom dokumentera vad vi gör när vi ses samt information som framkommer under resans gång, exempelvis din kropps reaktioner, upplevda funktionsförändringar osv.

Jag kommer att spara ner alla bilder och övriga uppgifter på en hårddisk som skyddas med lösenord. Denna kommer endast jag att ha tillgång till.

 

Du kan när som helst begära att få tillgång till din journal och dina bilder.

Genom att du köper klipp godkänner du ovanstående.

Copyright @ All Rights Reserved