Personlig Träning

En naturlig fortsättning


Personlig Träning innebär att vi, efter att vi jobbat med den Posturala Träningen, undan för undan flyttar vår träning ut till gymmet och utsätter din kropp för lite mer utmanande träning. 


En förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med Personlig Träning är att du fått kontakt med dina posturala muskelkedjor och att eventuella kompensationer har minskat radikalt eller försvunnit helt, vilket är helt beroende av att du skött din hemmaträning enligt mina instruktioner.

Personlig Träning

En pågående process..


Kanske avslöjar den Personliga Träningen ytterligare obalanser eller andra, tidigare oupptäckta begränsningar. Då kliver vi enkelt tillbaka i processen och jobbar vidare - hela tiden med lyhördhet för vad din kropp behöver.

Lärande för framtiden


De övningar vi arbetar med i gymmet är alla väl förankrade i den Posturala Träningen, vilket ytterligare kommer att befästa en korrekt hållning och god funktion, både i vardagen och då du tränar på egen hand.


Under våra timmar i gymmet får du lära dig mer om vad just DIN kropp behöver, för att på bästa sätt förvalta det arbete vi tillsammans lagt ner.

Copyright @ All Rights Reserved